Home บริการรับจัดงานแต่งงาน จัดงานแต่งงานแบบไทย เรือนไทยพระนคร แพ็คเกจ 50 ท่าน

เรือนไทยพระนคร แพ็คเกจ 50 ท่าน

อีเมล พิมพ์ PDF

เรือนไทยศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ที่ถือว่าเป็นเรือนไทยภาคกลางที่สวยที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีความโดดเด่นและมีการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามยิ่ง ด้วยศิลปะการออกแบบทีี่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยได้สมบูรณ์แบบที่สุด เชื่อมต่อชานเรือนไปยังศาลากลางน้ำที่ไว้สำหรับนักพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์ลำน้ำคลอง ที่แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่น ปกคลุมไปด้วยสนามหญ้าและการตกแต่งด้วยต้นไม้นานาพรรณที่หายาก เสริมบรรยากาศด้วยน้ำตกจำลอง ทำให้เรือนไทยแห่งนี้เป็นที่ปราถนาของใครหลายคนที่จะต้องมาจัดงานที่นี่

รับจัดงานแต่งงาน เรือนไทยพระนคร

แพ็คเกจงานพิธีเช้า เรือนไทยพระนคร / เรือนไทยศูนย์วัฒนธรรมพระนคร / บ้านเรือนไทยพระนคร

จำนวนแขก 50 ท่าน ราคา 139,000 บาท

1. พิธีสงฆ์

- จัดเตรียมชุดโต๊ะหมู่บูชา (สีครีมทอง)

- จัดเตรียมชุดอาสนะสงฆ์ 9 ชุด

- จัดเตรียมพื้นสําหรับพระสงฆ์

- จัดเตรียมกระโถน

- จัดเตรียมที่กรวดน้ำ

- จัดเตรียมบาตรน้ำมนต์ พร้อมที่พรมน้ำมนต์

- จัดเตรียมสายสินธุ์ ธูป เทียน สําหรับโต๊ะหมู่บูชา  เทียนทําน้ำมนต์

- จัดเตรียมกระถางธูป เชิงเทียน แจกัน ทองเหลือง

- จัดเตรียมจัดดอกไม้ ธูป เทียน สําหรับถวายพระพุทธและ พระสงฆ์ จํานวน 10 ชุด

- จัดเตรียมชุดน้ำชาสําหรับพระสงฆ์ 9 ชุด

- จัดเตรียมขันและทัพพีตักบาตรทองเหลืองสําหรับบ่าวสาว

- จัดเตรียมอาหารสําหรับให้บ่าวสาวตักบาตรระหว่างพิธี

- จัดเตรียมภัตตาหารถวายสําหรับพระสงฆ์ 2 วง

- จัดเตรียมสํารับถวายพระพุทธ พร้อมดอกไม้ 1 ชุด

- จัดเตรียมภัตตาหารถวายสําหรับพระสงฆ์ 2 วง

- จัดเตรียมภัตตาหารถวายพระพุทธ พร้อมดอกไม้ 1 ชุด

- จัดเตรียมภัตตาหารสํารับถวายพระภูมิ พร้อมดอกไม้ 1 ชุด

- หมอนรองกราบสีทอง สําหรับบ่าว-สาว 2 ใบ

- ผู้ดําเนินพิธีการสงฆ์


2. ชุดพานขันหมาก เอก (งานใบตองสดดอกไม้สดทั้งหมด)

- พานขันหมากเอก 1 พาน

- พานสินสอด 1 พาน

- พานทองหมั้น 1 พาน

- พานแหวนหมั้น 1 พาน

- พานธูปเทียนแพ 1 พาน

- พานเชิญขันหมาก 1 พาน

- พานหน่อกล้วย-หน่ออ้อย 1 คู่

- พานขนมมงคล 9 อย่าง  1 คู่  (รวมทั้งหมด 10 พาน)

- ขบวนกลองยาวนางรำ/ดนตรีไทยบรรเลงสด

 

3.พิธีหมั้น สวมแหวน /ตรวจนับสินสอด

-  บริการข้าวตอกดอกไม้ สําหรับผู้ใหญ่โปรยอวยพร

-  บริการผ้าหอเงิน-ทอง สําหรับช่วงพิธีการดูสินสอดทองหมั้น

-  พรมรองพื้น สําหรับทําพิธี

-  บริการคนดําเนินพิธีหมั้น สวมแหวน

 

4.จัดเตรียมพิธีไหว้ผู้ใหญ่

-  หมอนสําหรับรองไหว้ผู้ใหญ่ 2 ใบ

-  ชุดน้ำชา (กรณีเป็นพิธียกน้ำชา)

-  สายสินธุ์ (กรณีมีพิธีผูกข้อมือ)

-  ของรับไหว้ หมอน ผ้าขนหนู ผ้าไหม หรือซองเงิน ทอง แหวน ฯลฯ (แล้วแต่)  (ส่วนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาว      เตรียมเองค่ะ)

-  พรมรองพื้นสําหรับทําพิธี

-  บริการคนดูแลพิธีรับไหว้

 

5.จัดเตรียมพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

- ชุดตั่งรดน้ำสังข์ พร้อมผ้าปูโต๊ะ สีครีม-ทอง

- อุปกรณ์สําหรับใช้ในพิธีครบชุด

- มงคลแฝด และ แป้งเจิม

- พานดอกไม้สําหรับรับน้ำสังข์ 2 พาน

- ป้ายชื่อ กว้าง 1เมตร สูง 80 cm

- ม่านฉากหลัง   กว้าง 3เมตร สูง 2 เมตร

- เสาดอกไม้วางดานข้าง 2 เสา

- มาลัยบ่าวสาว 1 คู่

- พรมรองพื้นสําหรับพิธีหลั่งน้ำ

 

6.พิธีส่งตัวเข้าหอ จัดเตรียมแมวคราว, ครกบดยา, ฝักเขียว, ไก่ 1 คู่


7. จัดเตรียมสถานที่

- โต๊ะ+เก้าอี้ (สําหรับแขก 50 ท่าน)

7.1 อาหารบุฟเฟต์ สําหรับรับรองแขก 50 ท่าน

7.2 อาหารว่าง(ช่วงเช้า) ขนมปัง/ชา/กาแฟ สำหรับแขก 50 ท่าน

- อาหารบุบเฟ่ต์  อาหารคาว 5 รายการ ขนมหวาน/ผลไม้

- น้ำดื่ม

- จัดเตรียม จาน ชาม ถ้วย ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ทิชชูส์

- มีพนักงานบริการระหว่างงาน

 

8. จัดตกแต่งสถานที่บริเวณงาน

- จัดมุมสําหรับโชว์ภาพถ่ายบ่าวสาวพร้อมตกแต่งดอกไม้ 1 มุม

- ม่านดอกรักสําหรับประตูทางเข้าบ้าน บันไดขึ้นเรือน

- Fallwer ball ดอกรัก 4 ลูก /Fallwer ball ดอกไม้ 6 ลูก

- Stand ดอกไม้ ทั้งหมด 6 อัน

- ดอกไม้ติดอก 6 อัน และสายดอกรัก 9 เส้น สำหรับกั้นประตู

- จัดดอกไม้บนโต๊ะสําหรับแขก จํานวน 10 จุด VIP

- จัดดอกไม้บนโต๊ะบุฟเฟ่ต์ 1 จุด

 

9.  บริการดูแลความเรียบร้อยภายในงาน

 

10. ดูแลเรื่องสคลิปและลําดับขั้นตอนของพิธีการต่างๆ

 

11. บริการเพลงดนตรีไทยสําหรับเปิดตอนพิธีหลั่งน้ำ

 

12. บริการให้คําแนะนําเรื่องขั้นตอนของงานทั้งหมด

 

สิ่งที่เจ้าภาพต้องจัดเตรียม

1. เตรียมพระพุทธรูป (ถ้าไม่มีทางเราจัดเตรียมให้ได้ค่ะ)

2. เตรียมซองปัจจัยถวายพระสงฆ์และคนขับรถรับ-ส่งพระ

3. ของสําหรับรับไหว้ผู้ใหญ่ (ผ้าขนหนู,ผ้าไหม ฯลฯ)

4. เตรียมผู้ช่วยสําหรับพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ 2-3 ท่าน

5. เตรียมผู้ช่วยสําหรับพิธีไหว้ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

6. เตรียมเด็กผู้หญิงอายุ 5-12 ปี สําหรับเชิญขันหมาก

7. ฝ่ายเจ้าบ่าวเตรียมซองเงินสําหรับจ่ายค่าผ่านประตูเงินประตูทอง

8. ฝ่ายเจ้าสาวเตรียมเหล้า 4 ขวด สําหรับให้ตามธรรมเนียม กับผู้ถือต้นกล้วย ต้นอ้อย

9. ฝ่ายเจ้าสาวเตรียมซองใส่เงินสําหรับให้ แก่ผู้ถือพานขันหมาก

 

เพิ่มเติม :

กรณีลูกค้าต้องการเพิ่มเติมส่วนอื่นนอกเหนือจาก Package มาตรฐาน ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มเติมได้โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ

1. จัดโตกภัตตาหาร สําหรับถวายพระสงฆ์ และพระพุทธ 10 ชุด เพิ่ม 2,200 บาท (แถมฟรี)

2. อาหารบุฟเฟ่ต์ เพิ่มเติมจากที่มีใน Package คิดเพิ่มหัวละ 400 บาท

3. ข้าวต้มสําหรับแขก หัวละ 100 บาท

4. อาหารว่าง ชา กาแฟ โอวัลติน ขนม ราคา 100 บาท/ 1 ชุด

5. โต๊ะเก้าอี้ พร้อมผ้าคลุมสีขาวผูกแชร์โบว์ ชุดละ 600 บาท (เก้าอี้10ตัว)

6. เพิ่มรำอวยพร 2 ชุด พร้อมบรรเลงเพลงประกอบรำอวยพร  5,000 บาท

6. เพิ่มช่างแต่งหน้า-ทำผม บ่าว-สาว  15,000 บาท

 

เงื่อนไขการชําระเงิน :

เงินมัดจำ 30% ทำสัญญาเพื่อล๊อควันงานและค่าจองสถานที่ 

ครั้งที่ 1 ชําระ 50% ก่อนจัดงาน 1 เดือน

ครั้งที่ 2 ชําระส่วนที่เหลือในวันงาน(รับเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะ)

หมายเหตุ : การวางเงินมัดจำ 30% ถือว่าได้ทำการจองวันและสถานที่เรียบร้อยแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภายหลัง ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งจำนวน

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สิริ ออร์แกไนซ์ โทร. 08888-52500


คลิก เรือนไทยพระนคร แพ็คเกจ 100 ท่าน


keyword : บ้านเรือนไทยพระนคร สิริ ออร์แกไนซ์ รับจัดงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งพิธีเช้า รับจัดงานแต่งงานบ้านเรือนไทย รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน รับจัดงานแต่งงานนอกสถานที่ รับจัดงานแต่ง จัดงานแต่งงาน จัดงานแต่งงานเรือนไทย แต่งงงานบ้านเรือนไทย แต่งงานเรือนไทย งานแต่งงานเรือนไทย

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2015 เวลา 00:13 น. )  

Siri States Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday59
mod_vvisit_counterYesterday258
mod_vvisit_counterThis week633
mod_vvisit_counterLast week2363
mod_vvisit_counterThis month5150
mod_vvisit_counterLast month9657
mod_vvisit_counterAll days1674516

Newsflash

รับออกแบบ รับวางแผนงานแต่งงาน

siri Organize รับบริการ วางแผนงานแต่งงาน ออกแบบงานแต่งงาน รับจัดงาน แต่งงาน งานแต่งงานพิธีเช้า งานแต่งงานที่บ้าน งานแต่งงานนอกสถานที่ รับจัดงานมงคลสมรส แพคเกจแต่งงาน ตกแต่งงานแต่งงาน ฉากแต่งงาน ฉากดอกไม้แต่งงาน Wedding Planner and Wedding Organizer งานหมั้น พานขันหมาก งานแต่งเช้า งานอีเว้นท์ ชุดแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน Event Photo Video Presentation การ์ด ของชำรวย รับจัดดอกไม้สด ดอกไม้เสมือนจริง

อุปกรณ์จัดงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน รูปแต่งงาน นายพิธี พิธีกร วงดนตรีงานแต่ง วงดนตรีอครูสติก และแบนด์ วงทริโอ ด้วยทีมงานมืออาชีพ สนใจติดต่อสอบถาม 08888-52500

Siri Organize รับจัดงานแต่งงานครบวงจร | Facebook

Copyright 2014 Siri-Organize.com. All Rights Reserved. Designed by Punch