งานแต่งพิธีเช้า Chocolate Ville

อีเมล พิมพ์ PDF

Siri-Organize ขอแนะสถานที่จัดงานแต่งงานพิธีเช้า สถานที่จัดงานสไตล์ยุโรป บรรยากาศสวยๆมีมุมถ่ายรูปตามสไตล์ยุโรปที่คุณสามารถเลือกได้ กับ Chocolate Ville

 

 

สำหรับแขก 50 ท่าน ในราคา 149,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมค่าเช่าสถานที่)

 1. พิธีสงฆ์

จัดเตรียมชุดโต๊ะหมู่บูชา (สีครีมทอง)

จัดเตรียมชุดอาสนะสงฆ์ 9 ชุด

- จัดเตรียมพื้นสําหรับพระสงฆ์

จัดเตรียมกระโถน

จัดเตรียมที่กรวดน้ำ

จัดเตรียมบาตรน้ำมนต์ พร้อมที่พรมน้ำมนต์

จัดเตรียมสายสินธุ์ ธูป เทียน สําหรับโต๊ะหมู่บูชา  เทียนทําน้ำมนต์

จัดเตรียมกระถางธูป เชิงเทียน แจกัน ทองเหลือง

จัดเตรียมจัดดอกไม้ ธูป เทียน สําหรับถวายพระพุทธและ พระสงฆ์ จํานวน 10 ชุด

จัดเตรียมชุดน้ำชาสําหรับพระสงฆ์ 9 ชุด

จัดเตรียมขันและทัพพีตักบาตรทองเหลืองสําหรับบ่าวสาว

-  จัดเตรียมอาหารสําหรับให้บ่าวสาวตักบาตรระหว่างพิธี

จัดเตรียมภัตตาหารถวายสําหรับพระสงฆ์ 2 วง

จัดเตรียมสํารับถวายพระพุทธ พร้อมดอกไม้ 1 ชุด

จัดเตรียมภัตตาหารถวายสําหรับพระสงฆ์ 2 วง

จัดเตรียมภัตตาหารถวายพระพุทธ พร้อมดอกไม้ 1 ชุด

จัดเตรียมภัตตาหารสํารับถวายพระภูมิ พร้อมดอกไม้ 1 ชุด

หมอนรองกราบสีทอง สําหรับบ่าว-สาว 2 ใบ

ผู้ดําเนินพิธีการสงฆ์

2.ชุดพานขันหมาก เอก (งานใบตองสดทั้งหมด

- พานขันหมากเอก 1 พาน

- พานสินสอด 1 พาน

-พานทองหมั้น 1 พาน

- พานแหวนหมั้น 1 พาน

- พานธูปเทียนแพ 1 พาน

- พานเชิญขันหมาก 1 พาน

- พานหน่อกล้วย-หน่ออ้อย 1 คู่

-พานขนมมงคล 9 อย่าง 1 คู่

3.พิธีหมั้น สวมแหวน /ตรวจนับสินสอด

บริการข้าวตอกดอกไม้ สําหรับผู้ใหญ่โปรยอวยพร

บริการผ้าห่อเงิน-ทอง สําหรับช่วงพิธีการดูสินสอดทองหมั้น

พรมรองพื้น สําหรับทําพิธี บริการคนดําเนินพิธีหมั้น สวมแหวน

4.จัดเตรียมพิธีไหว้ผู้ใหญ่

หมอนสําหรับรองไหว้ผู้ใหญ่ 2 ใบ

ชุดน้ำชา (กรณีเป็นพิธียกน้ำชา)

สายสินธุ์ (กรณีมีพิธีผูกข้อมือ)

ของรับไหว้ หมอน ผ้าขนหนู ผ้าไหม หรือซองเงิน ทอง แหวน ฯลฯ (แล้วแต่)  (ส่วนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาว เตรียมเองค่ะ)

พรมรองพื้นสําหรับทําพิธี

บริการคนดูแลพิธีรับไหว้

5.จัดเตรียมพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

- ชุดตั่งรดน้ำสังข์ พร้อมผ้าปูโต๊ะ สีครีม-ทอง

- อุปกรณ์สําหรับใช้ในพิธีครบชุด

- มงคลแฝด และ แป้งเจิม

- พานดอกไม้สําหรับรับน้ำสังข์ 2 พาน

- ป้ายชื่อ  กว้าง 1 เมตร สูง 80 cm

ม่านฉากหลัง   กว้าง 3 เมตร สูง 2 เมตร

- เสาดอกไม้ด้านข่าง 2 เสา

- มาลัยบ่าวสาว 1 คู่

- พรมรองพื้นสําหรับพิธีหลั่งน้ำ

6. จัดเตรียมอุปกรณ์ส่งตัว (ให้ยืม)

ข้าวตอกดอกไม้ จํานวน 1 พาน

อุปกรณ์สําหรับส่งตัว ได้แก่ ถั่ว งา  ข้าวตอก

ฟักเขียว /  แมวคราว / ครกบดยา / ถ้วยน้ำ

น้ำมนต์ สําหรับพรมที่นอน

7. จัดเตรียมสถานที่

- โต๊ะ+เก้าอี้  (สําหรับแขก 50 ท่าน)

7.1 อาหารบุฟเฟ่ต์ สําหรับรับรองแขก 50 ท่าน

- แบบบุฟเฟ่ต์  สําหรับ 50 ท่าน

- อาหารคาว 5 รายการ / ข้าวสวย / ผลไม้ตามฤดูกาล 3 อย่าง 1 รายการ / ขนมหวาน 1 รายการ

- น้ำดื่ม / น้ำกระเจี๊ยบ,น้ำเก็กฮวย, น้ำลําไย, น้ำมะตูม เลือก 1รายการ

- จัดเตรียม จาน ชาม ถ้วย ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ทิชชูส์

- มีพนักงานบริการระหว่างงาน

8. จัดตกแต่งสถานที่บริเวณงาน

จัดมุมสําหรับโชว์ภาพถ่ายบ่าวสาวพร้อมตกแต่งดอกไม้ 1 มุม

ม่านดอกรักสําหรับประตูทางเข้าบ้าน

จัดมุมสําหรับถ่ายภาพตกแต่งดอกไม้ 1 มุม

- พรมแดงสําหรับปูทางเดินบริเวณงาน

-  Fallwer ball ดอกรัก 4 ลูก

-  Fallwer ball ดอกไม้ 6 ลูก

- จัดผูกผ้าตกแต่งสถานที่บริเวณงาน

- จัดดอกไม้บนโต๊ะสําหรับแขก จํานวน 5 จุด VIP

- จัดดอกไม้บนโต๊ะบุฟเฟ่ต์ 1 จุด

10.  บริการกำกับดูแลความเรียบร้อยภายในงาน

11. ดูแลเรื่องสคลิปและลําดับขั้นตอนของพิธีการต่างๆ

12. บริการเพลงไทยสําหรับเปิดตอนพิธีหลั่งน้ำ

13. บริการเพลงสําหรับเปิดภายในงาน

14. บริการให้คําแนะนําเรื่องขั้นตอนของงานทั้งหมด

สิ่งที่เจ้าภาพต้องจัดเตรียม

1. เตรียมพระพุทธรูป

2. เตรียมซองปัจจัยถวายพระสงฆ์

3. ของสําหรับรับไหว้ผู้ใหญ่ (ผ้าขนหนู,ผ้าไหม ฯลฯ)

4. เตรียมผู้ช่วยสําหรับพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ 2-3 ท่าน

5. เตรียมผู้ช่วยสําหรับพิธีไหว้ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

6. เตรียมเด็กผู้หญิงอายุ 5-12 ปี สําหรับเชิญขันหมาก

7. ฝ่ายเจ้าบ่าวเตรียมซองเงินสําหรับจ่ายค่าผ่านประตูเงิน-ประตูทอง

8. ฝ่ายเจ้าสาวเตรียมเหล้า 4 ขวด สําหรับให้ตามธรรมเนียม กับผู้ถือต้นกล้วย ต้นอ้อย

9. ฝ่ายเจ้าสาวเตรียมซองใส่เงินสําหรับให้ แก่ผู้ถือพานขันหมาก

เพิ่มเติม :

กรณีลูกค้าต้องการเพิ่มเติมส่วนอื่นนอกเหนือจาก Package มาตรฐาน ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มเติมได้โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้คะ

1. จัดโตกภัตตาหาร สําหรับถวายพระสงฆ์ และพระพุทธ 10 ชุด เพิ่ม 2,200 บาท

2. อาหารบุฟเฟ่ต์ เพิ่มเติมจากที่มีใน Package คิดเพิ่มหัวละ 400 บาท

3. ข้าวต้มสําหรับแขก หัวละ 100 บาท

5. อาหารว่าง ชา กาแฟ โอวัลติน ขนม ราคา 100 บาท/ 1 ชุด

เงื่อนไขการชําระเงิน :

เงินมัดจำ 30% ทำสัญญาเพื่อล๊อควันงานที่แน่นอน

ครั้งที่ 1 ชําระ 50% ก่อนจัดงาน 1 เดือน

ครั้งที่ 2 ชําระส่วนที่เหลือในวันงาน(รับเป็นเงินสดเท่านั้น)

หมายเหตุ : กรณีวางเงินมัดจำเพื่อทำการล็อควันจัดงาน หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกจัดงาน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ คืนเงินมัดจำทุกกรณี

สนใจติดต่อสอบถาม สิริออร์แกไนซ์ 08888-52500

หรือเข้าชมเว็บไซต์และผลงานได้ที่ www.siri-organize.com ,www.facebook.com/Siri.organizeFanpage

keyword : บ้านเรือนไทยพระนคร สิริ ออร์แกไนซ์ รับจัดงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งพิธีเช้า รับจัดงานแต่งงานบ้านเรือนไทย รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน รับจัดงานแต่งงานนอกสถานที่ รับจัดงานแต่ง จัดงานแต่งงาน จัดงานแต่งงานเรือนไทย แต่งงงานบ้านเรือนไทยแต่งงานเรือนไทย งานแต่งงานเรือนไทย

 


 

 


 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2015 เวลา 00:57 น. )  

Siri States Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday76
mod_vvisit_counterYesterday258
mod_vvisit_counterThis week650
mod_vvisit_counterLast week2363
mod_vvisit_counterThis month5167
mod_vvisit_counterLast month9657
mod_vvisit_counterAll days1674533

Newsflash

รับจัดงานแต่งงานครบวงจร

รับจัดงานแต่งงานครบวงจร สิริ ออแกไนซ์ รับจัดงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานบ้านเรือนไทย รับจัดงานแต่งงานพิธีเช้า ขันหมาก งานเลี้ยง โต๊ะจีน บุปเฟ่ จบในที่เดียว บริการการครบทั้งงาน ออกแบบตกแต่งสถานที่ตามธีมงานที่ต้องการ จัดดอกไม้ ซุ้มดอกไม้ จัดฉากงาน เวทีทาง การแสดงดนตรี เค้กแต่งงาน เวที พรมแดง พิธีกรมืออาชีพ ทีมงานช่างภาพนิ่ง ช่างภาพวีดีโอ ไฟแสงสี Follow, Moving Head, Dry ice, Bubble ทีมออแกไนซ์ประสานงาน รันคิวงาน จอโปรเจคเตอร์ เครื่องฉาย ถ่ายทอดสดในงาน สนใจติดต่อ ทีมงาน สิริ ออร์แกไนซ์ 08888-52500

Copyright 2014 Siri-Organize.com. All Rights Reserved. Designed by Punch